Wat houdt hypnotherapie in?

Hypnotherapie is niet anders dan naar binnen gerichte aandacht met de mogelijkheid tot een sterke focus. Het is zo oud als de mensheid, maar in de loop van de recentere geschiedenis ontwikkeld als uiterst bruikbaar middel om effectief tot gewenste verandering te komen.

Waarom is het als middel zo krachtig, zul je je wellicht afvragen. Doordat het je in staat stelt om aan blokkades voorbij te geraken, waar je mogelijk niet altijd even bewust bent. Is het daarmee nodig om je van deze soms pijnlijke blokkades bewust te worden? Niet altijd! Wat tevens maakt dat mensen, die soms al jaren vechten tegen allerlei vanuit hun on(der)bewuste aangestuurde psychische processen zich zo bevrijd kunnen voelen. Omdat met gebruikmaking van een lichte trance de genoemde blokkades omzeild kunnen worden, zonder dat hiermee de mens zich hier actief hoeft te verzetten. Aan eigen weerstand en interne drempels voorbij. Een vaak bevrijdende ervaring die rust kan geven, waar soms jaren onrust de boventoon heeft gevoerd. 

Daar waar mensen aan hypnose denken staan vaak de beelden voorop van de hypnoseshows die voor entertainment doeleinden tot hilarische taferelen kunnen leiden. Hypnotherapie verschilt hier beduidend van, omdat de cliënt juist in controle is. In een voorgesprek wordt zorgvuldig overeengekomen wat wenselijk is en de therapeut is hieraan gehouden. Met gebruikmaking van beeldtaal, metaforen kunnen innerlijk vastgezette beelden, die als beperkend worden ervaren weer in beweging komen, opdat de positieve effecten merkbaar zullen worden. Niets engs aan zul je ongetwijfeld ervaren.